poradnik

Jak utrzymać w czystości powierzchnię tarasów kompozytowych?

mycie tarasów kompozytowych

Nawet najbardziej zaawansowany kompozyt drzewny, podobnie jak inne materiały wykorzystywane do budowy tarasów względnie innych elementów eksponowanych na zewnątrz budynków, narażone są na regularne zabrudzenia. Co istotne, ryzyko zabrudzenia można ograniczyć, jednakże jego całkowita eliminacje wydaje się w warunkach normalnego użytkowania niemożliwa. Zatem każdy użytkownik tarasu wykonanego z drewna kompozytowego wcześniej lub później stanie przed koniecznością usunięcia zabrudzeń względnie odświeżenia tarasu.

Taras warto umyć bezpośrednio po montażu

Dobre jakościowo deski kompozytowe posiadają powierzchnię poddaną procesowi szczotkowania. Dzięki temu ich struktura przypomina naturalne drewno, jest ciepła i miła w dotyku. Podczas procesu szczotkowania na warstwie zewnętrznej desek pozostaje pewna ilość pyłu i drobin powstających wskutek działania urządzeń szczotkujących. Obecność tych drobin cechuje niemal zawsze nowy taras. Są one podatne na absorbcję wilgoci i mogą powodować optyczne przebarwienia tarasu, zaburzając (na szczęście na krótko – do pierwszego mycia) korzystny efekt wizualny.

Warto pamiętać, iż do obowiązków fachowego wykonawcy powinno należeć uprzątnięcie tarasu po montażu oraz jego dokładne umycie. Można w tym celu wykorzystać wodę z dodatkiem detergentu niezawierającego substancji żrących, szczotkę ze sztywnym włosiem lub myjkę ciśnieniową. Istotne jest, aby powierzchnia nowego tarasu została obficie spłukana wodą w celu wymycia zeń drobnych elementów i zabrudzeń powstałych w trakcie montażu. Czynność pierwszego mycia warto wykonać jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania tarasu, w szczególności umieszczeniu na nim mebli oraz donic, gazonów i podobnych elementów ograniczających dostęp do całej przestrzeni tarasowej.

Pierwsze mycie tarasu, polecamy do jego wykonania:
- Środek do mycia kompozytów oraz szczotkę ryżową o twardym włosiu.
- Myjkę ciśnieniową (maks. 60°C, 100 barów, przy zachowaniu minimalnej odległości 50cm, strumień skierowany wzdłuż ryflowania)

jak czyścić deski kompozytowe na dworze
jak myć deski kompozytowe


Regularne mycie konserwuje kolor i piękno tarasu

Utrzymanie tarasu kompozytowego w czystości nie jest trudne. W normalnych warunkach wymaga ono kilku wolnych chwil poświęconych na usunięcie naniesień zmiotką, względnie spłukanie wodą. Jeżeli samo spłukiwanie wodą nie daje wystarczającego efektu, rekomendujemy wykorzystanie środka dedykowanego do czyszczenia drewna kompozytowego lub niedrażniącego detergentu kuchennego. Jeżeli warunki otoczenia na to pozwalają możliwe jest także użycie myjki ciśnieniowej. Odradzamy stosowanie dysz rotacyjnych oraz detergentów kwaśnych lub zasadowych, a nadto środków posiadających intensywną barwę.


Tłuszcz, czerwone wino, potrawy

Zabrudzenia spowodowane tłuszczem oraz czerwonym winem wymagają przede wszystkim szybkiej reakcji. Ze względu na szczególny kontrast kolorystyczny, który nadają plamy po tych substancjach, należy je usunąć możliwie szybko. Niezwłoczne czyszczenie zapewnia najlepszy efekt, nawet jeżeli wykonamy je środkami dostępnymi podręcznie tj.  woda z detergentem kuchennym oraz szmatka względnie mop.

W przypadku poważniejszego zabrudzenia rekomendujemy użycie szczotki ryżowej z twardym włosiem oraz ciepłej wody ze środkiem dedykowanym do czyszczenia kompozytów drzewnych.

Co w sytuacji, gdy nie zauważyliśmy zabrudzenia, które „utrwaliło się” na powierzchni tarasu w formie zaschniętej plamy? Niezależnie od czasu, który upłynął konieczne jest zmycie zabrudzonej powierzchni z zastosowaniem detergentu, a najlepiej dedykowanego środka do czyszczenia kompozytów. Czynność mycia warto powtórzyć co najmniej dwukrotnie, dając detergentowi czas na penetrację zabrudzeń. Gdyby wskutek tego zabiegu ślady zabrudzeń nie ustąpiły całkowicie, ulegną one samoczynnie stopniowemu zanikowi.


Odchody zwierzęce

Zanieczyszczenia odchodami zwierzęcymi można usuwać za pomocą wody, preparatu dedykowanego do czyszczenia kompozytów drzewnych lub innych niedrażniących detergentów, a także urządzenia ciśnieniowego. Zwracamy uwagę, iż niektóre rodzaje odchodów zwierzęcych mogą być silnie drażniące (kwaśne), przez co powodują miejscowe rozjaśnienie cząstek drewna zawartych w strukturze kompozytu. Gdyby zaobserwowali Państwo po umyciu miejscowe różnice kolorystyczne, prosimy o pozostawienie takich powierzchni w stanie odkrytym na działanie czynników atmosferycznych. Zwłaszcza ekspozycja na światło słoneczne doprowadzi do stopniowego wyrównania kolorów.


Pleśń

Pleśń i grzyby należy usuwać za pomocą wody z zawartością preparatu dedykowanego do czyszczenia kompozytów lub łagodnego detergentu niezawierającego intensywnych barwników. W przypadku pleśni, grzybów, zielonych wykwitów mchu, rozwijających się od dłuższego czasu, czyszczenie trzeba wykonać kilkukrotnie do całkowitego usunięcia grzybni z powierzchni desek. Na rynku dostępne są środki przeciwko pleśni i grzybom. Ze względu na różny poziom reakcyjności wspomnianych substancji, przed pierwszym użyciem rekomendujemy sprawdzenie w niewidocznym miejscu, czy dany środek nie powoduje przebarwień.

Podstawowe zasady usuwania zabrudzeń

W celu usuwania wszelkich zabrudzeń, zarówno lekkich, jak i silnych, rekomendujemy stosowanie niżej opisane metod czyszczenia:

Działanie wody, detergentu oraz dedykowanych środków do czyszczenia WPC będzie bardziej efektywne, jeżeli do usuwania zabrudzeń wykorzystana będzie szczotka o twardym włosiu. W każdym wypadku czyszczenie należy wykonywać zgodnie z kierunkiem ryflowania.

Zwracamy uwagę, iż przy stosowaniu myjki ciśnieniowej konieczne jest zabezpieczenie miejsca prac, zwłaszcza okalających taras ścian oraz fasad.

Jakie środki stosować do czyszczenia kompozytów

Na rynku dostępne są preparaty dedykowane do czyszczenia kompozytów. Ich producenci dbają o formułę dostosowaną do specyfiki kompozytów drzewnych, środki te wspomagając efektywne czyszczenie, nie odbarwiają powierzchni desek, ani też nie powodują osłabienia materiału, z którego wykonany jest taras.

Przy braku wyspecjalizowanych środków większość kompozytów można czyścić z wykorzystaniem dostępnych w domu detergentów kuchennych. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników, które definiują przydatność takich środków. Należą do nich brak intensywnej barwy (która mogłaby osadzić się na deskach zmieniając ich kolor) oraz neutralne PH (silna kwasowość lub odczyn zasadowy może w niepożądanym stopniu rozjaśnić kolor). Generowanie intensywnej piany jest dodatkową zaletą detergentu, dzięki niej brud znajdujący się w szczelinach zostaje uniesiony, co ułatwia jego usunięcie.

Rekomendujemy nadto zastosowanie przy czynnościach mycia tarasu szczotki z twardym włosiem (np. ryżowej). Ułatwi ona penetrację zagłębień desek tarasowych i usuwanie szczególnie uciążliwych i trwale przywierających substancji.

HARCLEAN - rekomendowany preparat do czyszczenia kompozytów drzewnych

W celu ułatwienia pielęgnacji i czyszczenia desek kompozytowych opracowaliśmy preparat Harclean. Zawiera on specjalnie dobraną kompozycję detergentów, które ułatwią usuwanie z powierzchni desek kompozytowych większości występujących zabrudzeń. Polecamy go zarówno do intensywnego mycia, jak również okresowych zabiegów pielęgnacyjno-czyszczących. Preparat dostępny jest u dystrybutorów marki Hartika.

specjalistyczny preparat do mycia powierzchni kompozytowych

 

Scroll to top