Pardavimo Kontaktas

Kontaktiniai duomenys

Registracijos duomenys

Hartika Sp. z o.o.
ul. Wąska 79A
PL 15-122 Białystok | Lenkija

KRS (Nacionalinis teismų registras) No.: 0000297992
VAT-Id: PL5423070660
REGON: 200191258
BDO: 000017274  pranešimo turinys

   

  Patvirtinu, kad perskaičiau HARTIKA Sp. z o.o., svetainėje pateiktas man taisykles ir jas suprantu.

   

  Sutinku, kad administratorius - HARTIKA Sp. z o.o. - tvarkytų mano asmens duomenis, kad galėtᶙ su manimi susisiekti ir pateikti pasiūlymą.

   

  Aukščiau pateiktas sutikimas buvo duotas savanoriškai. Patvirtinu, kad perskaičiau informacinę nuostatą ir suprantu jos turinį. Prieš duodamas sutikimą, buvau informuotas apie savo teises: susipažinti su savo duomenimis ir teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, teisę perduoti duomenis, teisę prieštarauti, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą juos tvarkyti nepažeidžiant teisėtumo, teisę skųstis priežiūros institucijai, taip pat dėl Asmens duomenų administratoriaus duomenų, duomenų saugojimo laikotarpio ir duomenų gavėjų.

  Scroll to top