Kontakt

Kontakt zu Hartika

Daten zur Registrierung

Hartika Sp. z o.o.
Wąska-Straße 79A
15-122 Bialystok

KRS: 0000297992
NIP: 5423070660
REGON: 200191258
BDO: 000017274


  Wybierz województwo  


  Wiadomość

   

  Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią przedstawionej mi klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej HARTIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz rozumiem jej treść.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – HARTIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku – moich danych osobowych celem realizacji kontaktu ze mną i przedstawienia oferty.

   

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz rozumiem jej treść. Przed wyrażeniem zgody poinformowano mnie o moich prawach: do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do skargi do organu nadzorczego, jak również o danych Administratora Danych Osobowych, okresie przechowywania danych i odbiorcach danych.

  Scroll to top